Katak

Text hesla

Katak, Cuttack — mesto v severovýchodnej časti Indie v členskom štáte Urísa v delte rieky Mahánadí v blízkosti Bengálskeho zálivu; 706-tis. obyvateľov (2. najväčšie mesto členského štátu, 2012). Priemysel kovoobrábací, sklársky, textilný, papiernický, drevársky, chemický, kožiarsky, potravinársky; umelecké remeslá (výrobky zo slonoviny, povestná výroba drobných zlatých a strieborných šperkov a i.). Obchodné stredisko poľnohospodárskej oblasti (pestovanie jutovníka, ryže, cukrovej trstiny, tabaku). Dopravná križovatka pri železničnej trati Kalkata – Čennai (Madras), riečny prístav.

Mesto bolo založené 989 ako vojenská pevnosť. Od 13. stor. hlavné mesto štátu Východných Gangov (1038 – 1435), od 15. stor. za vlády Gadžapatiovcov (aj Kapiléndrovci; 1435 – 1540) hlavné mesto nezávislej Urísy. R. 1568 prešlo pod správu islamskej afganskej dynastie Karráníovcov z Bengálska, 1592 sa stalo súčasťou ríše Veľkých Mogulov, 1751 Maráthskej ríše (1674 – 1818). R. 1803 ovládli oblasť Briti a po vytvorení štátu Urísa 1936 sa Katak stal jeho správnym centrom (do 1948).

Stavebné pamiatky: pozostatky pevnosti Bárábatí (13. – 14. stor.), viaceré hinduistické chrámy a mešity. Múzeum v rodnom dome S. Boseho (Netadžího; otvorené 2007), univerzita (2006).

Zverejnené v marci 2017.

Katak [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katak