katafalk

Text hesla

katafalk [tal.] — architektonicky a výtvarne upravený kamenný alebo drevený podstavec (pódium) na vystavenie rakvy so zosnulým. V období renesancie a baroka mal pri pohreboch významných osobností podobu veľkých honosne dekorovaných architektúr, bol súčasťou castra doloris.

Zverejnené v marci 2017.

Katafalk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katafalk