kata-

Text hesla

kata- [gr.], kat- — prvá časť zložených slov s významom dolu, dopredu, dozadu, cez, do konca, celkom, úplne.

Zverejnené v marci 2017.

Kata- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kata-0