Kaszonyi, Alexander

Text hesla

Kaszonyi [-soni], Alexander, 8. 4. 1950 Veľké Raškovce, okres Michalovce — slovenský chemik. Od 1973 pôsobí na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, 1990 – 91 vedúci Katedry organickej technológie, od 2002 vedúci Oddelenia organickej technológie, katalýzy a ropy Ústavu organickej chémie, katalýzy a petrochémie; 2011 profesor.

Zaoberá sa vývojom ekologických technológií výroby organických látok, reaktorovým inžinierstvom, optimalizáciou procesov a počítačovým spracovaním nameraných údajov, špeciálne využitím glycerolu ako suroviny z obnoviteľných zdrojov na prípravu špeciálnych chemikálií a palivových komponentov, ekologizáciou a inováciou výroby chemických špecialít, ako aj identifikáciou a analýzou cudzorodých látok v životnom prostredí i v chemických produktoch. Vytvoril sériu počítačových programov i nové predmety na výučbu chemických technológov. Spoluautor viac než 150 vedeckých článkov a 19 patentov.

Text hesla

Kaszonyi [-soni], Alexander, 8. 4. 1950 Veľké Raškovce, okres Michalovce — slovenský chemik. Od 1973 pôsobí na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, 1990 – 91 vedúci Katedry organickej technológie, od 2002 vedúci Oddelenia organickej technológie, katalýzy a ropy Ústavu organickej chémie, katalýzy a petrochémie; 2011 profesor.

Zaoberá sa vývojom ekologických technológií výroby organických látok, reaktorovým inžinierstvom, optimalizáciou procesov a počítačovým spracovaním nameraných údajov, špeciálne využitím glycerolu ako suroviny z obnoviteľných zdrojov na prípravu špeciálnych chemikálií a palivových komponentov, ekologizáciou a inováciou výroby chemických špecialít, ako aj identifikáciou a analýzou cudzorodých látok v životnom prostredí i v chemických produktoch. Vytvoril sériu počítačových programov i nové predmety na výučbu chemických technológov. Spoluautor viac než 150 vedeckých článkov a 19 patentov.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Kaszonyi, Alexander [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-04-11]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaszonyi-alexander