Kastor

Text hesla

Kastor, Castor — druhá najjasnejšia hviezda (α Gem) v súhvezdí Blížencov. Vizuálna trojhviezda zdanlivej jasnosti 1,96 – 2,91m vzdialená od Zeme 15,3 pc. Dve hlavné zložky Kastora sú od seba vzdialené 2,2 oblúkové sekundy a obiehajú okolo spoločného ťažiska raz za 400 rokov, tretia zložka je vo vzdialenosti 73 oblúkových sekúnd. Systém je zložitý, keďže každá z troch zložiek je ešte spektroskopickou dvojhviezdou. Nazvaný podľa postavy gréckej mytológie Kastora, syna spartského kráľa Tyndarea a Lédy, nevlastného brata Polydeuka (hviezda Pollux, β Gem).

Zverejnené v marci 2017.

Kastor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kastor-0