kastelológia

Text hesla

kastelológia [lat. + gr.] — veda zaoberajúca sa výskumom hradov a hradného staviteľstva v 10. – 1. pol. 16. stor. v Európe, ako aj technikami obrany a dobývania hradov i miest opevnených hradbami; čiastkový vedný odbor histórie architektúry a medievalistiky. Kastelológia vznikla vo Francúzsku v 60. rokoch 20. stor., za jej zakladateľa je považovaný francúzsky medievalista Michel de Boüard (*1909, †1989).

Zverejnené v marci 2017.

Kastelológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kastelologia