Kassay, Štefan

Text hesla

Kassay [-šaj], Štefan, 11. 7. 1941 Miškovec, Maďarsko — slovenský ekonóm, manažér a podnikateľ. R. 1970 absolvoval štúdium na Strojníckej fakulte Vysokej škole technickej (dnes Technická univerzita) v Košiciach a 1976 na Fakulte žurnalistiky Karlovej univerzity v Prahe. R. 1976 – 81 pôsobil ako zahraničný spravodajca Československej televízie pre Maďarsko, Juhosláviu a Rumunsko so sídlom v Budapešti, 1982 – 86 šéfredaktor hlavnej redakcie programov zo zahraničia. R. 1987 – 90 riaditeľ Ústredia novinárskych informácií v Bratislave a neskôr v Prahe, 1990 – 92 riaditeľ zahraničnej spoločnosti Central European Development Company Ltd. v Prahe. Od 1992 podnikateľ, zakladateľ a spoluzakladateľ viacerých podnikov v SR i v zahraničí. R. 1990 spoluzakladateľ Investment Development Company, s r. o., v Prahe (od 1992 so sídlom v Bratislave; od 1993 generálny riaditeľ, od 1997 po pretransformovaní spoločnosti na I. D. C. Holding, a. s., predseda dozornej rady). Súčasne pôsobil na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (1996 – 99) a na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne (1999 – 2001); 2001 DrSc., 2002 prof. Absolvoval študijné pobyty na zahraničných univerzitách a v podnikoch v Nemecku, Spojenom kráľovstve, Japonsku a USA.

Zaoberá sa odvetvovou a prierezovou ekonomikou, marketingovou stratégiou, riadením veľkých podnikov, reinžinieringom a teóriou holdingu. Autor 135 odborných a vedeckých publikácií, vyše 50 monografií vrátane učebníc a cudzojazyčných modifikácií vydaných v zahraničí (Marketingová stratégia firmy holdingového typu I – IV, 1998 – 2001; The World Class Company Strategy, 2001; Podnik a podnikanie I – V, 2006 – 14; Diktát času je neúprosný, 2014; a i.), ako aj 5 patentov a vynálezov v strojárstve i vo vojenskej technike. Člen Európskej akadémie vied a umení (od 2010), viacerých vedeckých rád vysokých škôl a redakčných rád časopisov, zakladateľ (2002) a prezident Nadácie Štefana Kassaya na rozvoj vedy a vzdelávania. Nositeľ viacerých domácich a zahraničných ocenení, napr. Pribinovho kríža II. triedy (2008). Dr. h. c. Technickej univerzity v Košiciach (2010).

Zverejnené v marci 2017.

Kassay, Štefan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kassay-stefan