Kašmírčania

Text hesla

Kašmírčania, vlastným menom Kašur, Kŏśur — národ v severozáp. Indii (najmä v členskom štáte Džammú a Kašmír; → Kašmír). Mimo Indie žijú Kašmírčania aj v Pakistane, Spojenom kráľovstve, Bangladéši a USA, spolu asi 5 mil. (2011). Kašmírčania sú údajne potomkami vojakov armády macedónskeho kráľa Alexandra III. Veľkého, ktorý vpadol do Indie vo 4. stor. pred n. l. (sú oveľa vyšší ako väčšina Indov, majú svetlú pleť a zvyčajne zelené oči). Náboženstvo: islam (okolo 92 %), v menšej miere hinduizmus a sikhizmus. Zaoberajú sa najmä poľnohospodárstvom (pestovanie kukurice, pšenice), chovom hovädzieho dobytka, oviec a kôz, doplnkovo chovom priadky morušovej a včiel a zberom šafranu. Z tradičných remesiel vynikajú najmä tkáčstvo (šály, plášte, koberce, guby), drevorezba a umelecké spracovanie kovov. V kultúre Kašmírčanov sa udržalo veľa starých zvykov a tradícií skombinovaných s neskoršími indickými a moslimskými vplyvmi. Väčšina Kašmírčanov žije na vidieku, len asi 20 % v mestách. Hovoria kašmírskym jazykom.

Zverejnené v marci 2017.

Kašmírčania [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kasmircania