Kašlík, Václav

Popis ilustrácie

Václav Kašlík

Text hesla

Kašlík, Václav, 28. 9. 1917 Poličná, okr. Vsetín – 4. 6. 1989 Praha — český operný režisér, dirigent a hudobný skladateľ. R. 1936 – 40 študoval kompozíciu u R. Karla a A. Hábu a dirigovanie u Metoda Doležila (*1885, †1971) a P. Dědečka na pražskom konzervatóriu, 1940 – 42 dirigovanie u V. Talicha a opernú réžiu u F. Pujmana na majstrovskej škole pražského konzervatória, súčasne hudobnú vedu a estetiku na Karlovej univerzite. Ťažiskom jeho umeleckej činnosti bolo operné divadlo. Spočiatku (1940 – 41) pôsobil ako dirigent v divadle D 40 a D 41 E. F. Buriana, 1942 – 43 dirigent a režisér v Národnom divadle v Prahe a 1943 – 44 v Lidovom divadle v Brne. R. 1945 spoluzakladateľ Divadla 5. května v Prahe (1946 z neho vznikli divadlá Činohra 5. května a Opera 5. května) a od 1948 po zlúčení Opery 5. května s Národným divadlom tam do 1989 pôsobil ako dirigent a režisér, súčasne 1962 – 65 aj v Laterne magike. Režijne spolupracoval aj s Československou televíziou a s viacerými zahraničnými opernými scénami.

Popri klasickom českom repertoári (Rusalka A. Dvořáka a Predaná nevesta B. Smetanu) sa zaslúžil o realizáciu a svetové uznanie scénických diel L. Janáčka i B. Martinů. V originálne poňatých inscenáciách diel svetového operného repertoáru novátorsky využíval o. i. filmové prostriedky a projekciu. Ako hosťujúci operný režisér pôsobil na viacerých popredných európskych operných scénach, 1961 uviedol svetovú premiéru opery Intolleranza L. Nona v Teatro la Fenice v Benátkach, neskôr naštudoval nové inscenácie opier P. Hindemitha (Cardillac, Miláno, 1964), C. Orffa (Die Bernauerin, Stuttgart, 1965), S. Prokofieva (Ohnivý anjel, Frankfurt nad Mohanom, 1969) a A. Schönberga (Mojžiš a Áron, Frankfurt nad Mohanom, 1971). Najvýznamnejšími domácimi inscenáciami z posledného obdobia boli opery Oidipus Rex a Mavra I. Stravinského v Národnom divadle v Prahe (1985).

Autor baletov Don Juan (1940) a Jánošík (1950 – 53), baletného triptychu Pražský karneval (1958 – 60), opier Zbojnická balada (1939 – 41), Krakatit (1960), Silnice (1980) a Krysař (1981 – 83), piesní, filmovej a inej hudby, ako aj knihy Jak jsem dělal operu (1987) a viacerých odborných štúdií.

Zverejnené v marci 2017.

Kašlík, Václav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaslik-vaclav