kasko

Text hesla

kasko [špan.], aj casco —

1. v pôvodnom význame trup lode, neskôr aj označenie trupu lietadla a trupov niektorých motorových a nemotorových dopravných prostriedkov a ich súčastí (prípojné vozidlá, návesy, zvláštne vozidlá a vozidlá určené na prepravu kontajnerov);

2. ekon. havarijné poistenie.

Zverejnené v marci 2017.

Kasko [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kasko