Kašiwa

Text hesla

Kašiwa, Kashiwa — mesto v Japonsku v juhovýchv. časti ostrova Honšu v prefektúre Čiba vých. od Tokia; 404-tis. obyvateľov (2012). Priemysel potravinársky a textilný. Obchodné stredisko. Kašiwa má najmä obytnú funkciu (satelitné mesto) pre ľudí zamestnaných v Tokiu a Čibe. Vyvinulo sa v 17. stor. z poštovej prepriahacej stanice na významnej ceste medzi hlavným mestom Edo (dnešné Tokio) a kniežatstvom Mito. Od 1926 mesto, 2008 sa stalo štatutárnym mestom, t. j. sídlom s rozšírenými samosprávnymi právomocami. Viacero univerzít.

Zverejnené v marci 2017.

Kašiwa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kasiwa