Kašivárová

Text hesla

Kašivárová — národná prírodná rezervácia v CHKO Štiavnické vrchy v katastri obce Hodruša-Hámre v okrese Žarnovica; vyhlásená 1926, rozloha 49,8 ha. Predmetom ochrany a štúdia sú zachované pralesovité dubiny.

Zverejnené v marci 2017.

Kašivárová [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kasivarova