Kašira

Text hesla

Kašira — mesto v strede európskej časti Ruska v Moskovskej oblasti na rieke Oka; 38-tis. obyvateľov (2012). Priemysel strojársky (najmä výroba dopravných prostriedkov, lodenica, depo), kovoobrábací, nábytkársky, energetický (tepelná elektráreň s výkonom 2 066 MW). Železničná stanica na trati spájajúcej Moskvu s Doneckou panvou, riečny prístav.

Mesto vzniklo na ľavom brehu rieky Oka v mieste, kde do nej ústi rieka Kaširka (podľa nej aj nazvané), prvýkrát písomne doložené 1356. Jeho strategický význam vzrástol v 15. stor., keď tvorilo súčasť obrany juž. hraníc moskovského štátu (najneskôr 1480 sa už uvádza ako mesto). R. 1480 bolo pred blížiacim sa útokom Tatárov vypálené, neskôr obnovené. Od 1483 definitívne patrilo Moskovskému veľkokniežatstvu, 1497 – 1526 kazanským Tatárom. Od 1517 a počas celého 16. stor. ho ohrozovali neustále útoky Krymských Tatárov. Hoci tam 1531 bola postavená drevená pevnosť s 8 vežami, tatárske vpády mali ničivé dôsledky, a preto bola Kašira 1619 vystavaná nanovo na pravom brehu rieky Oka a 1629 tam bol vybudovaný obranný val s drevenou pevnosťou. Kašira však v 2. pol. 17. stor. stratila svoj strategický význam obrany juž. hranice a stala sa až do 2. pol. 19. stor. obchodným centrom. Významné boli predovšetkým staviteľstvo, poľnohospodárstvo, vinohradníctvo a domáca malovýroba. Neskôr sa rast mesta spomalil predovšetkým pre chýbajúce železničné spojenie, ktoré bolo vybudované až 1900. Význam mesta vzrástol aj po 1919 – 22, keď bola v blízkosti vybudovaná elektráreň spolu s mestom Novokaširsk (1963 pripojené ku Kašire). R. 1929 sa Kašira stala centrom Moskovskej oblasti. Počas 2. svet. vojny, najmä koncom 1941, keď sa mesto pokúsili obsadiť Nemci, sa v blízkosti odohrávali boje.

Stavebné pamiatky: Dom Zubovovcov (prvý kamenný dom v meste, koniec 18. – zač. 19. stor.), Vvedenský chrám (1802 – 17) so šesťposchodovou zvonicou (1860), Chrám sv. Mikuláša (Nikoly ratnovo, 1815), Nikitský kláštor (1823 – 55) s Chrámom premenenia Pána (Spassko-preobraženský, 1889 – 94), Chrám nanebovstúpenia Pána (Voznesenský, 1826 – 42), Chrám zosnutia presv. Bohorodičky (Uspenský, 1829 – 42), oproti Kašire na druhom brehu Oky komplex Belopesockého kláštora (1498).

Zverejnené v marci 2017.

Kašira [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kasira