Kasík, Gustav

Text hesla

Kasík, Gustav, 14. 2. 1905 Viedeň – 17. 4. 1972 Praha — český odborník v doprave. R. 1930 – 36 pôsobil na Riaditeľstve Československých štátnych dráh v Plzni, 1936 – 54 na ministerstve železníc, resp. na ministerstve dopravy v Prahe, 1954 – 59 na Stavebnej fakulte Vysokej školy železničnej v Prahe, 1960 – 70 na Vysokej škole dopravnej v Žiline (dnes Žilinská univerzita), 1955 – 70 vedúci Katedry traťového hospodárstva Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy (dnes Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva Stavebnej fakulty), 1960 – 62 prodekan, 1965 – 69 dekan fakulty; 1957 profesor.

Zaoberal sa otázkami traťového hospodárstva, najmä problematikou konštrukcie a údržby železničného zvršku. Autor viac ako 40 príspevkov v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch, spoluautor knižných publikácií Rukověť železničního svršku ČSD (1958), Stručná rukověť železničního svršku ČSD (2 zv., 1959), Technická příručka traťového hospodářství (1967).

Text hesla

Kasík, Gustav, 14. 2. 1905 Viedeň – 17. 4. 1972 Praha — český odborník v doprave. R. 1930 – 36 pôsobil na Riaditeľstve Československých štátnych dráh v Plzni, 1936 – 54 na ministerstve železníc, resp. na ministerstve dopravy v Prahe, 1954 – 59 na Stavebnej fakulte Vysokej školy železničnej v Prahe, 1960 – 70 na Vysokej škole dopravnej v Žiline (dnes Žilinská univerzita), 1955 – 70 vedúci Katedry traťového hospodárstva Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy (dnes Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva Stavebnej fakulty), 1960 – 62 prodekan, 1965 – 69 dekan fakulty; 1957 profesor.

Zaoberal sa otázkami traťového hospodárstva, najmä problematikou konštrukcie a údržby železničného zvršku. Autor viac ako 40 príspevkov v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch, spoluautor knižných publikácií Rukověť železničního svršku ČSD (1958), Stručná rukověť železničního svršku ČSD (2 zv., 1959), Technická příručka traťového hospodářství (1967).

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Kasík, Gustav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-02-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kasik-gustav