Kasík, Gustav

Text hesla

Kasík, Gustav, 14. 2. 1905 Viedeň – 17. 4. 1972 Praha — český odborník v doprave. R. 1930 – 36 pôsobil na Riaditeľstve Československých štátnych dráh v Plzni, 1936 – 54 na ministerstve železníc, resp. na ministerstve dopravy v Prahe, 1954 – 59 na Stavebnej fakulte Vysokej školy železničnej v Prahe, 1960 – 70 na Vysokej škole dopravnej v Žiline (dnes Žilinská univerzita), 1955 – 70 vedúci Katedry traťového hospodárstva Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy (dnes Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva Stavebnej fakulty), 1960 – 62 prodekan, 1965 – 69 dekan fakulty; 1957 profesor.

Zaoberal sa otázkami traťového hospodárstva, najmä problematikou konštrukcie a údržby železničného zvršku. Autor viac ako 40 príspevkov v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch, spoluautor knižných publikácií Rukověť železničního svršku ČSD (1958), Stručná rukověť železničního svršku ČSD (2 zv., 1959), Technická příručka traťového hospodářství (1967).

Zverejnené v marci 2017.

Kasík, Gustav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kasik-gustav