kašička

Text hesla

kašička

1. zdrobnene kaša;

2. zool. materská kašička, kráľovská kašička, angl. royal jelly, fr. gelée royal — výlučok hltanových žliaz mladých robotníc (mladušiek), ktorým kŕmia 1- až 3-dňové larvy včiel (potom ním kŕmia len včelie matky). Materská kašička je biela až žltkastá kašovitá látka kyslastej mierne trpkej chuti (pH 4,1 – 4,8) a typickej málo výraznej vône. Je čiastočne rozpustná vo vode, etanole, acetóne a dietyléteri, dobre rozpustná v mede a medovine. Obsahuje komplex cenných látok (proteíny, aminokyseliny, cukry, enzýmy, tuky, antiseptické a hormónom podobné látky, minerálne látky, vitamíny A, C, D, E, B, najmä B5, a i.). Je všeobecne uznávaná a používaná ako zdravie podporujúca substancia, má imunostimulačné, antimikrobiálne, dermatologické, tonizačné a revitalizačné účinky (revitalizačný prostriedok na upevnenie ľudského zdravia, duševnej a telesnej výkonnosti a dlhovekosti). Používa sa vo farmaceutickom a v kozmetickom priemysle (je zložkou napr. pleťových krémov, pleťových masiek, mliek a vôd, rúžov ap.).

Odlišné zloženie (výrazné rozdiely sú najmä po 4 dňoch) má kŕmna kašička, zmes peľu, medu a sekrétu hltanových žliaz mladých robotníc, ktorou mladušky kŕmia staršie larvy (larvy robotníc 4. – 6. deň po vyliahnutí, larvy trúdov 4. – 7. deň po vyliahnutí) až do zaviečkovania (nikdy však larvy matky).

Zverejnené v marci 2017.

Kašička [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kasicka