kašf

Text hesla

kašf [arab.] — v islamskom súfizme osobné úsilie zamerané na odstránenie utajených významov, resp. na ich odhalenie, alebo na vyjavenie prostredníctvom mystického prístupu k zjaveniu, ako aj snaha o víziu Boha ako konečnej skutočnosti. Súčasťou kašfu je aj dosiahnutie stavu nazývaného al-tadžalli (t. j. Božie zjavenie), keď Božie svetlo osvetlí dušu veriaceho človeka.

Zverejnené v marci 2017.

Kašf [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kasf