kašetáž

Text hesla

kašetáž [fr.] — výtvarná technika, vytváranie ornamentálneho vzoru alebo obrazu odtláčaním pečiatky.

Zverejnené v marci 2017.

Kašetáž [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kasetaz