kašet

Text hesla

kašet [fr.] — nepoštová pečiatka prepravnej (pošty, leteckej spoločnosti, aeroklubu) alebo inej inštitúcie, ktorá slúži na propagáciu nejakého podujatia (napr. prvého letu, propagačnej jazdy, výstavy), pripomenutie si významnej udalosti alebo výročia a niekedy aj na potvrdenie spôsobu prepravy.

Popis ilustrácie

Príležitostný kašet Slovenskej pošty používaný 5. novembra 2011 počas Dňa otvorených dverí rakúskych filatelistov vo Viedni

Zverejnené v marci 2017.

Kašet [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaset