kasb

Text hesla

kasb [arab.] — vo všeobecnosti v islame termín označujúci výsledok konania, ktoré človek dosiahne svojím úsilím v medziach daných Bohom, napr. v islamskej právnej terminológii oprávnený (a teda dovolený) zisk z nejakej ekonomickej transakcie, zvyčajne zo služieb alebo z účasti na riziku. Zisk vo forme úroku alebo úžery sa považuje za neoprávnený (→ ribá).

Zverejnené v marci 2017.

Kasb [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kasb