Kasavubu, Joseph

Text hesla

Kasavubu, Joseph, aj Kasa-Vubu, 1910 alebo 1913 alebo 1917 Tshela (pri Kinshase) — 24. 3. 1969 Boma — politik Konžskej demokratickej republiky. Po absolvovaní štúdia teológie a filozofie (do 1939) v kňazskom seminári pôsobil ako učiteľ, neskôr zastával rôzne funkcie v belgickej koloniálnej administratíve. V 40. a 50. rokoch 20. stor. pôsobil v kultúrnych spolkoch najpočetnejšieho konžského etnika Kongov (Bakongov), z ktorého pochádzal, usiloval sa o ich zjednotenie (počas koloniálneho obdobia boli rozdelení do troch kolónií) a o obnovenie Konžskej ríše. Spoluzakladateľ kultúrno-politickej organizácie Aliancia Kongov (Alliance des Bakongo, ABAKO, 1950), od 1955 jej predseda. V januári 1960 sa v Bruseli zúčastnil rozhovorov o nezávislosti Belgického Konga, kde sa prikláňal k federatívnemu usporiadaniu krajiny. Po voľbách v máji 1960 bol národným zhromaždením zvolený za prezidenta (predsedom vlády sa stal P. Lumumba), do úradu nastúpil po získaní nezávislosti a vyhlásení Republiky Kongo 30. 6. 1960 (→ Konžská demokratická republika, Dejiny) v zložitej vnútropolitickej situácii. V júli 1960 sa vzbúrila armáda a provincia Katanga vyhlásila nezávislosť (trvala až do januára 1963). Kasavubu začiatkom septembra (5. 9.) 1960 odvolal Lumumbu, ktorý sa v otázke vojenskej pomoci orientoval na ZSSR. Ten však svoje odvolanie neakceptoval a následne oznámil Kasavubuovo zosadenie. Situáciu vyriešil náčelník generálneho štábu plukovník Mobutu, ktorý 14. 9. 1960 uskutočnil vojenský puč a uchopil moc. P. Lumumba bol uväznený (neskôr popravený) a Kasavubu nakrátko odvolaný, do úradu sa vrátil koncom roka 1960. V období 1961 – 65 predstavoval Kasavubu jedinú záruku politickej kontinuity a určitej stability v krajine, ktorá bola zmietaná separatistickými snahami, vzburami a európskou intervenciou. V júli 1964 vymenoval za predsedu vlády separatistického vodcu Katangy Moïsa Kapendu Tshombeho (*1919, †1969). Kasavubuovo politické pôsobenie ukončil druhý vojenský prevrat 25. 11. 1965 pod vedením Mobutua, ktorý sa vyhlásil za hlavu štátu.

Popis ilustrácie

Joseph Kasavubu

Zverejnené v marci 2017.

Kasavubu, Joseph [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kasavubu-joseph