kasárne

Text hesla

kasárne [fr.] — budova (alebo komplex budov) určená na trvalé ubytovanie vojska a na jeho výcvik, ako aj na uskladnenie vojenského materiálu. Kasárne zväčša pozostávajú z obytných budov, skladísk a výcvikového priestoru. Najstaršie kasárne vznikli pravdepodobne v období rímskeho cisárstva a slúžili ako ubytovacie jednotky pre prétoriánov. So zavedením stáleho vojska koncom 17. stor. vznikali prvé kasárne vo Francúzsku (za vlády Ľudovíta XIV.) a neskôr v iných krajinách. Pri ich stavbe sa nekládol dôraz na architektonickú stránku, ale najmä na funkčnosť. Na zabezpečenie vojnových veteránov a invalidov sa stavali invalidovne. Príkladom kasárenskej architektúry na Slovensku sú kasárne v Novej pevnosti v Komárne (začiatok 19. stor.) a kasárne v Košiciach slúžiace v súčasnosti na kultúrne účely (Kasárne/Kulturpark, koniec 19. stor.).

Zverejnené v marci 2017.

Kasárne [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kasarne