Kasarda, Mikuláš

Popis ilustrácie

Mikuláš Kasarda

Text hesla

Kasarda, Mikuláš, 26. 7. 1925 Sačurov, okr. Vranov nad Topľou – 19. 7. 2013 Trebišov — slovenský básnik. R. 1946 – 47 učiteľ v Trebišove, 1952 – 54 redaktor literárno-dramatickej redakcie Československého rozhlasu (dnes RTVS) v Košiciach, 1954 – 69 pôsobil na gymnáziu v Sečovciach a 1969 – 88 na gymnáziu v Michalovciach.

V básňach vyjadril lásku k životu, k poézii a k rodnému zemplínskemu kraju (básnické zbierky Širokými ulicami, 1953; Kohútí spev, 1958; Krajinské dažde, 1982). Kasardova básnická zbierka Pre teba (1963) obsahuje subjektívne ladené básne, Cesta búrkou (1985) sociálne básne a básnická zbierka Zápočet (1990) básne vyjadrujúce vzťah k učiteľskému povolaniu a spoločenským problémom. Pre deti vydal zbierku Lopta na oblohe (1962). Výber z jeho tvorby vyšiel v knihách Predletie (1974), Nížinný spev (1985), Cesta lúkami (1985), Podvečerné poľné cesty (1995) a Život pokorný a prostý. Nad výberom básní (2006, doplnená o literárnokritické články a listy od priateľov). Spolupracoval na vydaní spevníka Duchovné piesne. Spevník pre gréckokatolíkov (1999). Prekladal z nemeckej (J. W. Goethe, F. Schiller), českej (J. Neruda) a maďarskej (E. Ady) poézie.

Zverejnené v marci 2017.

Kasarda, Mikuláš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-11]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kasarda-mikulas