Kasanický, Gustáv

Text hesla

Kasanický, Gustáv, 5. 1. 1956 Liptovský Mikuláš — slovenský odborník v oblasti súdneho inžinierstva. R. 1980 – 82 pracoval ako dopravný technik v Benzinole, odštepný technický závod Žilina. R. 1982 – 90 pôsobil na Katedre cestnej a mestskej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Vysokej školy dopravy a spojov (dnes Žilinská univerzita), 1991 – 2013 riaditeľ Ústavu súdneho inžinierstva a od 2013 Ústavu znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline; 2001 profesor.

Zaoberá sa súdnym inžinierstvom, stanovovaním hodnoty majetku, analýzou, počítačovou simuláciou a technickými príčinami dopravných nehôd. Autor a spoluautor okolo 53 príspevkov v domácich a zahraničných odborných a vedeckých časopisoch, viacerých vysokoškolských učebných textov, autor monografie Súčasné a perspektívne možnosti analýzy dopravných nehôd (1999), spoluautor kníh Analýza nehôd jednostopových vozidiel (2000), Ráz jednostopového vozidla, súčasné a perspektívne možnosti výpočtu (2000), Teória pohybu a rázu pri analýze a simulácii nehodového deja (2001), Kriminalistika (2007), Vybrané kapitoly súdneho inžinierstva (2013). Nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Kasanický, Gustáv [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kasanicky-gustav