Kasama

Text hesla

Kasama — mesto v severových. Zambii, administratívne stredisko provincie Northern Province; 120-tis. obyvateľov (2012). Obchodné stredisko poľnohospodárskej oblasti (pestovanie obilia, kávovníka a i.; chov dobytka). Významná dopravná križovatka.

Založené koncom 19. stor. Pri Kasame sa už po kapitulácii Nemecka v 1. svet. vojne (11. 11. 1918) odohrala posledná bitka medzi nemeckými a spojeneckými anglo-portugalskými vojskami, v ktorej síce Nemci vyhrali, ale po niekoľkých dňoch sa museli Spojencom vzdať. Sídlo rímskokatolíckeho arcibiskupstva. Asi 3 km vých. od Kasamy sa nachádza lokalita Mwela Rock Paintings so zachovanými ukážkami jaskynného umenia (okolo 200 nástenných malieb a rytín na skalách a skalných previsoch datovaných do staršej kamennej doby).

Zverejnené v marci 2017.

Kasama [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kasama