kašag

Text hesla

kašag [tibetsky] — tradičný tibetský najvyšší orgán výkonnej moci založený 1751 so sídlom v paláci Potala v Lhase. Tvorili ho štyria ministri (tibetsky kalön alebo žabpä), ktorí podliehali priamo dalajlámovi. Traja ministri boli civilnými úradníkmi a štvrtý, ktorý mal najvýznamnejšie postavenie vyplývajúce z teokratického charakteru tradičného politického systému v Tibete, bol mníšskym úradníkom. V niektorých obdobiach kašag podliehal predsedovi vlády (tibetsky lönčhen alebo silön), ktorý bol podriadený dalajlámovi. V takejto podobe existoval kašag až do 1951, keď bol po pripojení Tibetu k Čínskej ľudovej republike postupne nahradený čínskymi administratívnymi orgánmi.

Zverejnené v marci 2017.

Kašag [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kasag