kasácia

Text hesla

kasácia, tal. cassazione — pôvodne príležitostná inštrumentálna hudobná skladba suitového typu obľúbená najmä v 2. polovici 18. stor., predvádzaná na voľnom priestranstve. Svojím nezáväzným charakterom a formou sa podobá na divertimento (kasácia pre sólové nástroje) a serenádu (orchestrálna kasácia), pričom jej nástrojové obsadenie pôvodne tvorili dychové a bicie nástroje. Neskôr sa ako kasácia označovali koncertné skladby s cyklickou hudobnou formou (sonátového alebo suitového typu), ktoré už boli určené pre komorné telesá (sláčikové kvartetá op. 1 a op. 2 J. Haydna) alebo pre orchestre (Serenáda D dur, KV 100/62a, prvé časti Serenády G dur, KV 63, a Serenády B dur, KV 99, W. A. Mozarta). Kasácia sa zriedkavo vyskytuje aj v tvorbe hudobných skladateľov 20. stor., napr. Cassazione op. 6 J. Sibelia, sláčikové sexteto Cassazione Riccarda Malipiera (*1914, †2003) a Kasácia pre 4 dychové nástroje (1953) J. Malovca.

Zverejnené v marci 2017.

Kasácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kasacia