Kasa, Július

Text hesla

Kasa, Július, 12. 3. 1941 Lučatín, okr. Banská Bystrica — slovenský športový pedagóg. R. 1962 – 2007 pôsobil na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave; 1997 profesor. Zaoberá sa športovou kinantropológiou, autor monografií Antropomotorika (1983), Pohybová činnosť v telesnej kultúre (1991), Športová antropomotorika (2000), Diagnostika pohybových predpokladov v športe (2003), Pohybové predpoklady a ich diagnostika (2006) a terminologického a výkladového slovníka Športová kinantropológia (2001).

Zverejnené v marci 2017.

Kasa, Július [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kasa-julius