Karyotakis, Kostas

Text hesla

Karyotakis, Kostas, 30. 10. 1896 Tripolis – 21. 7. 1928 Preveza — novogrécky básnik. R. 1917 absolvoval štúdium práva na univerzite v Aténach. Cestoval po európskych krajinách (1924 Nemecko, 1926 Rumunsko), od 1928 žil v Patrase a neskôr na gréckom vidieku v Preveze. V posledných rokoch svojho života trpel depresiami (spáchal samovraždu).

Predstaviteľ novogréckej medzivojnovej literatúry, novoromantizmu a novosymbolizmu, ovplyvnený dielami francúzskych symbolistov a novogréckych básnikov Miltiadisa Malakasisa (*1869, †1943) a Romosa Filyrasa (*1888, †1942). Jeho básnické zbierky Súženie človeka a predmetov (O ponos tu anthropu ke ton pramaton, 1919), Utišujúci žiaľ (Nipenthi, 1921) a Elégie a satiry (Elejia ke Satires, 1927) sú charakteristické dekadenciou, nihilizmom, pesimizmom a roztrpčením z neúspechu (1922 porážka Grékov v grécko-tureckej vojne) politickej koncepcie nazývanej Veľká myšlienka (Megali idea, koncepcia znovuvytvorenia veľkogréckej ríše presadzovaná od polovice 19. stor.; → Grécko, Dejiny). Trpkosť a melanchóliu vyjadril v poéme Spánok (Ypnos), sebairóniu v básni Dokonalí samovrahovia (Idaniki avtochires). Jeho tvorba a názory boli v 30. rokoch 20. stor. podnetom na vznik myšlienkového hnutia, tzv. karyotakizmu, reprezentujúceho postoj zatrpknutej mladej gréckej generácie (strata ideálov a hodnôt Veľkej myšlienky). V tomto období sa viacerí básnici inšpirovali Karyotakisovou tvorbou alebo ju napodobňovali vo vyjadrovaní pesimizmu, melanchólie a cynizmu, napr. poetka Maria Polydurisová (Polyduri, *1902, †1930), ktorá mu venovala báseň Prečo si ma miloval (Jiati m’agapises), ako aj ďalší významní novogrécki básnici (J. Ritsos, J. Seferis, Nikiforos Vrettakos, *1911, †1991).

Autor viacerých prozaických diel, napr. Tri veľké radosti (Tris megales chares, 1927 – 28). Karyotakisov život a dielo sa stali námetom opery Kostas Karyotakis (1984 – 86) M. Theodorakisa; viaceré jeho básne boli zhudobnené.

Zverejnené v marci 2017.

Karyotakis, Kostas [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karyotakis-kostas