karyolýza

Text hesla

karyolýza [gr.] — proces postupného rozpadu jadrovej membrány a následnej degradácie bunkové jadra nastávajúci v profáze mitotického delenia bunky (→ mitóza), príp. pri apoptóze; za patologických podmienok je karyolýza sprievodným javom nekrotických procesov bunky (→ nekróza).

Zverejnené v marci 2017.

Karyolýza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karyolyza