karyolymfa

Text hesla

karyolymfa [gr. + lat.] — základná hmota bunkového jadra (kvapalná zložka jadra), počas interfázy sa v nej nachádzajú chromatínové vlákna. Karyolymfa je súčasťou karyoplazmy, obsahuje enzýmy na replikáciu DNA a syntézu molekúl RNA.

Zverejnené v marci 2017.

Karyolymfa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karyolymfa