karyogamia

Text hesla

karyogamia [gr.] — biol. splynutie (fúzia) dvoch bunkových jadier počas pohlavného rozmnožovania; za normálnych okolností prebieha medzi samčími a samičími haploidnými jadrami ihneď po plazmogamii, čím vzniká oplodnená vajcová bunka zygota. Karyogamia je typická pre väčšinu pohlavne sa rozmnožujúcich eukaryontných organizmov. Pri mnohých bazídiových hubách (napr. cystobazídiovité) je proces karyogamie oneskorený a prebieha nezávisle od plazmogamie, čím vzniká pletivo (podhubie) s dvojjadrovými bunkami.

Zverejnené v marci 2017.

Karyogamia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karyogamia