kartotéka

Text hesla

kartotéka [gr.] —

1. organizovaný súbor záznamov na lístkoch (kartách) rovnakej veľkosti, zoradených podľa určitých zásad (abecedne, číselne, vecne ap.);

2. zariadenie, skriňa, miestnosť, v ktorej je prehľadne uložený súbor záznamov.

Zverejnené v marci 2017.

Kartotéka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kartoteka