Kartaly

Text hesla

Kartaly — mesto na západe ázijskej časti Ruska v Čeľabinskej oblasti vých. od Magnitogorska v doline rieky Kartaly-Ajat (ľavostranný prítok Tobola); 28-tis. obyvateľov (2012, počet obyvateľov mesta výrazne klesá; 39-tis., 1979). Priemysel strojársky, stavebných materiálov, železničné depo, výroba kobercov. Stredisko poľnohospodárskej oblasti. Významný železničný uzol.

Mesto vzniklo na mieste kozáckej osady Poltavskij (založená 1843, neskôr Poltavka), ktorá sa rozrástla na obec v súvislosti s budovaním železničnej magistrály (1917 tam bola vybudovaná železničná stanica pod názvom Kartaly) a s ťažbou uhlia v oblasti. Obec pôvodne pozostávala z menších sídelných kolónií (zoskupenie domcov, zemľaniek) okolo štyroch banských šácht, z kamennouhoľných baní a samotnej kozáckej osady Poltavka. Počas občianskej vojny v Rusku (1918 – 20) ju v auguste 1919 dobyla Červená armáda, už počas vojny sa však značne rozrástla, neskôr sa začali rozvíjať miestny priemysel, poľnohospodárstvo a ťažba rúd chrómu; od 1933 významný železničný uzol. Od 1944 mesto. R. 1968 – 2006 tam existovala vojenská raketová základňa.

Zverejnené v marci 2017.

Kartaly [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kartaly