karta

Text hesla

karta [gr. > lat.] —

1. pevný lístok v tvare obdĺžnika zhotovený z papiera, kartónu alebo z plastu;

2. formulár (v písanej, tlačenej alebo v elektronickej podobe), do ktorého sa zaznamenávajú údaje týkajúce sa určitej osoby (napr. karta poistenca), objektu, produktu ap.;

3. inform. elektronické zariadenie slúžiace na identifikáciu (SIM karta, čipová karta, banková platobná karta, kreditná karta, šeková karta ap.), ukladanie údajov (pamäťová karta) i ako zásuvný modul na rozšírenie možností zariadenia (grafická karta, sieťová karta, zvuková karta);

4. hovorovo pohľadnica.

Zverejnené v marci 2017.

Karta [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karta