Karský šelf

Text hesla

Karský šelf — šelf (kontinentálny prah) Karského mora (súčasť Severného ľadového oceána) severozápadne od Sibíri, parciálna časť Sibírskeho šelfu. Prekrytý plytkým epikontinentálnym morom s maximálnou hĺbkou 200 m. Geologicky je pokračovaním pevninských štruktúr, má pevninskú kôru postupne sa stenčujúcu smerom do mora. Stopy po glaciálnej modelácii.

Zverejnené v marci 2017.

Karský šelf [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karsky-self