Karpathenverein

Text hesla

Karpathenverein [-tenferajn] — turistický spolok karpatských Nemcov so sídlom v Kežmarku pôsobiaci na Slovensku 1920 – 45. Združoval záujemcov o turistiku predovšetkým z radov karpatských Nemcov na Spiši. Svoju činnosť rozvíjal najmä v Tatrách, kde prispel k rozvoju turistiky, horolezectva a lyžovania. R. 1920 – 29 spolupracoval so Zipser deutsche Partei (ZdP), na konci 30. rokov 20. stor. sa dostal pod silný politický vplyv Karpathendeutsche Partei. Zanikol po skončení 2. svetovej vojny.

Zverejnené v marci 2017.

Karpathenverein [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karpathenverein