karpat

Popis ilustrácie

Typová lokalita pri obci Slup v Česku

Text hesla

karpat [vl. m.], karpatien — stupeň (vek) miocénu (treťohory). R. 1959 ho definovali českí geológovia Ivan Cicha (*1932, †2013) a Jiří Tejkal (*1928, †1971), nahradil starší termín vrchný helvét. Jeho typová lokalita sa nachádza v Česku (na Morave) pri obci Slup. V usadeninách karpatu tvoriacich časť výplne viedenskej a východoslovenskej panvy, ako aj vnútrokarpatských depresií je zachovaná bohatá fauna, charakteristické sú najmä dierkavce (napr. druh Uvigerina graciliformis) a mäkkýše (Chlamys zitteli).

Zverejnené v marci 2017.

Karpat [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karpat