karosáreň

Text hesla

karosáreň [tal. > fr.] —

1. továreň alebo dielňa slúžiaca na navrhovanie a výrobu karosérií;

2. dielňa (zvyčajne súčasť autoservisu), v ktorých sa opravujú karosérie.

Zverejnené v marci 2017.

Karosáreň [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karosaren