karonáda

Text hesla

karonáda [vl. m.], angl. carronade — voj. anglické železné liate lodné delo s hladkým vývrtom určené na priamu paľbu, vyrábané 1778 – 1850 v zlievarni The Carron Works (neskôr The Carron Iron Company) na brehu rieky Carron pri Falkirku v Škótsku (odtiaľ názov). Pôvodne boli vyvinuté pre britské Kráľovské vojnové námorníctvo (vo výzbroji od 1779) a určené na paľbu ťažkých striel proti trupom lodí a kartáčových striel proti živej sile na krátku vzdialenosť. Vývojovo nadväzovali na staršie melvilády a gaskonády (nazvané podľa generála Roberta Melvilla,*1723, †1809, a Charlesa Gascoigna, *1738, †1806), ktoré sa vyrábali od 1759.

Oproti klasickému delu mala karonáda kratšiu hlaveň a nižšiu hmotnosť a používalo sa do nej menšie množstvo strelného prachu. Nízka úsťová rýchlosť strely spôsobovala protivníkovým lodiam veľké diery v trupe s množstvom odlietavajúcich triesok. Pre svoju vysokú účinnosť sa karonáda neskôr slangovo nazývala aj drvič (angl. smasher). Podstatným rozdielom oproti klasickým delám bola možnosť natáčania karonád do strán (otáčaním na čape pomocou priečnych koliesok) a do výšky (pomocou skrutky), takže na presné cielenie nebolo potrebné otáčať celú loď. V 19. stor. sa karonády dostali aj do výzbroje francúzskeho vojnového námorníctva, naposledy boli použité počas americkej občianskej vojny 1861 – 65.

Zverejnené v marci 2017.

Karonáda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karonada