Karolman

Text hesla

Karolman, pred 715 – 17. 8. 754 Vienne — majordóm vo vých. časti Franskej ríše (741 – 747), najstarší syn Karola Martela, brat Pipina III. Krátkeho. Po otcovej smrti spolu s Pipinom odstránili z verejného života svojho nevlastného brata Grifa (†753), ktorý pochádzal z druhého manželstva Karola Martela, čím ho zbavili dedičných územných nárokov, a Karolman tak získal územie Austrázie, Alamánie (časť Východofranskej ríše obývaná Alamanmi) a Durínska. Vybudoval a zreformoval franskú cirkev. R. 746 potlačil povstanie Alamanov v Cannstatte (aj Kannstadt; dnes Bad Cannstatt, súčasť Stuttgartu), čím získal dovtedy samostatné vojvodstvo. Od 747 sa venoval predovšetkým duchovnému životu, od 750 žil v benediktínskom kláštore Montecassino, kde zložil aj mníšsky sľub. Jeho návrat do Franskej ríše bol 754 zmarený jeho bratom Pipinom III. Krátkym.

Zverejnené v marci 2017.

Karolman [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karolman