Karol VIII.

Text hesla

Karol VIII., 30. 6. 1470 Amboise – 7. 4. 1498 tamže — francúzsky kráľ (od 1483) z dynastie Valoisovcov, syn Ľudovíta XI. Počas neplnoletosti vládla ako poručníčka jeho sestra Anna Francúzska spolu s manželom Petrom z Beaujeu, vojvodom de Bourbon (*1438, †1503). Na začiatku vlády porazila vzburu vysokej šľachty, pre francúzsku korunu získala proti nárokom Maximiliána I. vojvodstvo Bretónsko (tzv. šialená vojna 1489 – 91). Po prevzatí vlády 1491 sa Karol oženil s dedičkou vojvodstva Annou Bretónskou (*1477, †1514). V záujme ukončiť vzájomné spory s cisárom Maximiliánom pristúpil k dohode a zmluvou zo Senlisu (1493) mu odstúpil Franche-Comté. R. 1494 začal vojenskú výpravu do Itálie, podarilo sa mu zmocniť Neapolska, pod tlakom tzv. benátskej ligy (Benátky, Miláno, Aragónsko, Habsburgovci a pápež) sa musel z územia stiahnuť. Jeho výprava však znamenala obrat vo vývoji európskej štátnej politiky a vo Francúzsku začiatok renesancie. Zomrel bezdetný, jeho nástupcom sa stal bratanec Ľudovít XII. z vedľajšej kráľovskej línie (dynastia Valoisovcov-Orleánskovcov).

Zverejnené v marci 2017.

Karol VIII. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karol-viii