Karol V. Leopold

Text hesla

Karol V. Leopold, aj Karol Lotrinský, aj Karol Leopold Lotrinský, 3. 4. 1643 Viedeň – 18. 4. 1690 Wels, Horné Rakúsko — rakúsky vojvodca. Od 1663 v habsburských voj. službách. R. 1675 titulárny vojvoda Lotrinska, ktoré bolo v tom čase obsadené Francúzmi. Bojoval a velil vo vojnách proti Francúzsku (1672 – 79, 1680 – 90), ako aj proti Turkom. Zúčastnil sa bitky pri Sv. Gottharde (1664; dnes Szentgotthárd v záp. Maďarsku) na rieke Rába, kde cisárska armáda zastavila postup Turkov na Viedeň, a pod velením cisárskeho generála Johanna Sporka (*1600, †1679) bojoval proti protihabsburským povstalcom v Uhorsku (1671). R. 1675 bol vymenovaný za cisárskeho generalissima a vrchného veliteľa cisárskej armády. V septembri 1683 jeho jednotky spolu s vojskom poľského kráľa Jána III. Sobieskeho porazili armádu tureckého veľkovezíra Kara Mustafu Pašu z Merzifonu (→ bitka pri Viedni), ktorá obliehala Viedeň. Nasledovalo oslobodenie Ostrihomu a Nových Zámkov, 1686 obsadenie centra tureckej moci v Uhorsku Budína a 1687 drvivá porážka Osmanov v bitke pri Moháči.

Popis ilustrácie

Abraham Blooteling: Karol V. Leopold, mezzotinta, The Fitzwilliam Museum, Cambridge

Zverejnené v marci 2017.

Karol V. Leopold [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karol-v-leopold