Karol

Text hesla

Karol — mužské meno; angl. Charles (Carl), čes. Karel, fr. Charles, lat. Carolus, maď. Károly, nem. Karl, novogr. Karolos, poľ. Karol, rus. Karl, port. a špan. Carlos, tal. Carlo.

Zverejnené v marci 2017.

Karol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karol