Karneadés

Text hesla

Karneadés, aj Karneadés z Kyrény, okolo 219 alebo 214/213 pred n. l. Kyréna, dnes v sev. Líbyi – 129 alebo 128 pred n. l. Atény — starogrécky filozof. Študoval na Platónovej Akadémii, dôkladná filozofická príprava mu neskôr umožnila zastávať post správcu (scholarch) tretej (podľa inej klasifikácie v období Strednej) Akadémie.

Predstaviteľ skepticizmu. Jeho filozofické myslenie výrazne ovplyvnilo najmä učenie predstaviteľa stoickej filozofie Chrysippa. Karneadova erudovaná kritika stoicizmu, ktorá vzbudila obdiv aj u jeho protivníkov, sa sústredila na tri oblasti: na logiku (vrátane gnozeologického problému, pri ktorom útočil na reprezentáciu ako prostriedok reálna), fyziku (naliehal na opozíciu medzi filozofickými školami; popieral Aristotelovu možnosť dôkazu existencie Boha na základe poriadku vo svete) a etiku (kritizoval stoickú doktrínu o osude a cnosti). Okolo 156 alebo 155 pred n. l. odišiel ako vyslanec Atén do Ríma, kde o. i. predstavil aj svoje filozofické metódy, napr. jeden deň prednášal o spravodlivosti, na druhý deň, naopak, spravodlivosť kritizoval, pričom dokázal brilantne odpovedať na všetky námietky oponentov. Uprednostňoval hovorené slovo, nezanechal žiadne spisy, jeho názory zaznamenali jeho žiaci (Kleitomachos, *okolo 187 pred n. l., †okolo 110 pred n. l.). V starobe oslepol a vzdal sa vedenia Akadémie.

Zverejnené v marci 2017.

Karneadés [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karneades