karnáč

Text hesla

karnáč [rom. jazyky > lat.], aj garnáč — typ širokého zimného, najmä cestovného plášťa, vrchný odev rozšírený v Európe v období stredoveku od pol. 13. stor. Má orientálny pôvod, do Európy ho priniesli Arabi žijúci v juž. Taliansku a v Španielsku. Najčastejšie bol v tvare peleríny, zvyčajne bez rukávov, niekedy so širokými rukávmi (kratšími alebo dlhšími, spoločne strihanými s predozadným dielom), ktoré bývali zošité alebo na jednej strane otvorené. Mal rozličnú dĺžku, jednoduchý voľnejší strih (rovný alebo v tvare písmena A), na bokoch bol zošitý. Obliekal sa cez hlavu. Bol zhotovovaný z jemného, žlto sfarbeného súkna, často bol podšitý a lemovaný kožušinou. Do str. Európy sa dostal v 14. stor. z Francúzska (francúzsky garnache) ako módny odev. Spočiatku bol súčasťou len mužského, neskôr aj ženského oblečenia.

Zverejnené v marci 2017.

Karnáč [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karnac