Karná

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Karná — obec v okrese Humenné v Prešovskom kraji na južnom okraji Ondavskej vrchoviny, 210 m n. m.; 458 obyvateľov (2021). Územie je budované flyšovými ílovcami a pieskovcami, má pahorkatinný reliéf, je prevažne odlesnené.

Obec je písomne doložená v roku 1543 ako Karna, 1548 Karwa, v rokoch 1567, 1582, 1600, 1773, 1786, 1808 Karna, v roku 1863 Kárna, v rokoch 1873 – 82 Karna, 1888 – 1902 Kárna, 1907 – 13 Kiskárna, v roku 1920 Karné, 1927 Karná.

Vznikla pravdepodobne v 15. alebo začiatkom 16. stor. na nemeckom zákupnom práve. Ako súčasť panstva Humenné patrila Drugetovcom, v 18. stor. ju vlastnili Barkóciovci a Čákiovci, v 19. stor. Zámboriovci. V roku 1666 je tam doložený drevený kostol, v ktorom slúžili bohoslužby evanjelickí kazatelia z Ohradzian. V roku 1831 sa obyvatelia zúčastnili východoslovenského roľníckeho povstania. V 19. stor. bol v obci liehovar. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, drevorubačstvom a uhliarstvom.

Archeologické stopy výroby kamennej industrie z paleolitu.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky pôvodne barokovo-klasicistický Kostol Panny Márie Ružencovej (1770, prestavaný 1924).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 2. marca 2023.

Karná [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karna