Karná

Text hesla

Karná — obec v okrese Humenné v Prešovskom kraji na juž. okraji Ondavskej vrchoviny, 210 m n. m.; 457 obyvateľov (2015). Pahorkatinné, prevažne odlesnené územie.

Obec písomne doložená 1543 ako Karna, 1548 Karwa, 1567, 1582, 1600, 1773, 1786, 1808 Karna, 1863 Kárna, 1873 – 82 Karna, 1888 – 1902 Kárna, 1907 – 13 Kiskárna, 1920 Karné, 1927 Karná.

Vznikla pravdepodobne v 15. alebo zač. 16. stor. na nemeckom zákupnom práve. Ako súčasť panstva Humenné patrila Drugetovcom, v 18. stor. ju vlastnili Barkóciovci a Čákiovci, v 19. stor. Zámboriovci. R. 1666 je tam doložený drevený kostol, v ktorom slúžili bohoslužby evanjelickí kazatelia z Ohradzian. R. 1831 sa obyvatelia zúčastnili východoslovenského roľníckeho povstania. V 19. stor. bol v obci liehovar. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, drevorubačstvom a uhliarstvom. Archeologické stopy výroby kamennej industrie z paleolitu. Stavebné pamiatky: rímskokatolícky pôvodne barokovo-klasicistický Kostol Panny Márie Ružencovej (1770, prestavaný 1924).

Zverejnené v marci 2017.

Karná [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karna