Karma

Text hesla

Karma, Carme — mesiac Jupitera objavený 1938 americkým astronómom Sethom Barnesom Nicholsonom (*1891, †1963) v Mount Wilson Observatory. Má nepravidelný tvar, priemer 46 km, obieha po retrográdnej dráhe a jeho vzdialenosť od stredu planéty Jupiter je 23 404 000 km. Podľa Karmy je nazvaná skupina nepravidelných mesiacov Jupitera (Rodina Karmy; mesiac Karma je z nich najväčší), ktoré obiehajú vo vzdialenosti 23 až 24 miliónov km so sklonom približne 165°. Nazvaný podľa postavy gréckej mytológie Karmé (lat. Carme), matky krétskej bohyne Britomartis.

Zverejnené v marci 2017.

Karma [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karma-0