Karlovarská vrchovina

Text hesla

Karlovarská vrchovina — vrchovina v záp. časti Česka; člení sa na Slavkovský les a Tepelskú vrchovinu. Územie budované kryštalickými bridlicami, granitmi a diabasmi. Priemerná výška okolo 700 m n. m., najvyšší vrch Lesný, 983 m n. m. Prevažne porasty jedľo-bučín.

Zverejnené v marci 2017.

Karlovarská vrchovina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karlovarska-vrchovina