Karlová

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Karlová — obec v okrese Martin v Žilinskom kraji v Turčianskej kotline pri ľavostrannom prítoku Blatnického potoka, 470 m n. m.; 111 obyvateľov (2021). Na nive a náplavovom kuželi Blatnického potoka vznikol pahorkatinný reliéf. Územie je odlesnené.

Obec je písomne doložená v roku 1272 ako Wyfalu, 1331 terram filiorum, ac inter filios Karoli, 1406 Karlova seu Karulhaza, 1489 Karolyowawez, 1552 Karlova, Carolfalva, v rokoch 1571 – 73 Karolffalwa, v roku 1773 Károlyfalva, Karlowa, 1786 Karolyfalwa, Karlowe, 1808 Károlyfalva, Karlowá, v rokoch 1863 – 1907 Károlyfalu, v roku 1913 Turóckárolyfalva, 1920 Karlová.

V roku 1272 sa uvádza ako majetok Gregorovho syna Murína. Od roku 1406 patrila Košútovcom, v rokoch 1600 – 1848 Benickovcom. V roku 1904 ju postihol veľký požiar. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a olejkárstvom.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 2. marca 2023.

Karlová [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karlova