Karlová

Text hesla

Karlová — obec v okrese Martin v Žilinskom kraji v Turčianskej kotline pri ľavostrannom prítoku Blatnického potoka, 470 m n. m.; 106 obyvateľov (2015). Na nive a náplavovom kuželi Blatnického potoka vznikol pahorkatinný reliéf. Územie je odlesnené.

Obec písomne doložená 1272 ako Wyfalu, 1331 terram filiorum, ac inter filios Karoli, 1406 Karlova seu Karulhaza, 1489 Karolyowawez, 1552 Karlova, Carolfalva, 1571 – 73 Karolffalwa, 1773 Károlyfalva, Karlowa, 1786 Karolyfalwa, Karlowe, 1808 Károlyfalva, Karlowá, 1863 – 1907 Károlyfalu, 1913 Turóckárolyfalva, 1920 Karlová.

R. 1272 sa uvádza ako majetok Gregorovho syna Murína. Od 1406 patrila Košútovcom, 1600 – 1848 Benickovcom. R. 1904 ju postihol veľký požiar. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a olejkárstvom.

Zverejnené v marci 2017.

Karlová [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karlova