Karlíková, Mária

Text hesla

Karlíková, Mária, 15. 4. 1943 Dej, Rumunsko — slovenská huslistka a hudobná pedagogička. R. 1958 – 63 študovala hru na husliach u J. Skladaného na konzervatóriu a 1963 – 68 u T. Gašparka na VŠMU v Bratislave. R. 1986 absolvovala študijný pobyt na Moskovskom konzervatóriu P. I. Čajkovského a na Centrálnej hudobnej škole pri tomto konzervatóriu. Do 1984 pôsobila ako sólistka, komorná hráčka i ako umelecká vedúca súborov Bratislavské kvarteto (1971 – 75) a Pro arte musica (1974 – 84), s ktorými nahrala množstvo skladieb svetovej i slovenskej komornej hudby pre Československý rozhlas, Československú televíziu i pre ORF v Rakúsku.

Bola činná aj pedagogicky, 1972 – 2009 vyučovala na konzervatóriu v Bratislave (od 1987 vedúca oddelenia strunových nástrojov), 1987 – 2009 na VŠMU, kde vychovala viacerých úspešných huslistov, ktorí pôsobia ako koncertní umelci, koncertní majstri a orchestrálni hráči doma i v zahraničí, čím významne prispela k rozvoju komornej hry na Slovensku. Členka porôt domácich i zahraničných súťaží.

Zverejnené v marci 2017.

Karlíková, Mária [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karlikova-maria